Service, tjänster och uthyrning

  • Tillsyn och underhåll på bruksdammar
  • Tvättning med bensindriven högtryckstvätt
  • Uthyrning av containers
  • Snöröjning
  • Sandning