Om Oss

Dala Markservice AB bildades 2002 men har en lång och gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggningssektorn. Vår personal har många års erfarenhet inom många olika områden.

Vi tillhandahåller grävmaskiner, lastmaskiner, lätta och tunga lastbilar för olika transportuppdrag.

Vår största beställare av jobb är för närvarande Dalälvens vattenregleringsföretag (DVF). Åt DVF utför vi underhåll och reparationer av bruksdammar, även nybyggnation, i hela Dalarna.

Vår kundkrets består av företag, kommuner, byggfirmor, fastighetsbolag samt privatpersoner.
Vi finns i Borlänge men har hela Dalarna som arbetsplats.

Företaget sysselsätter för närvarande 3 helårsanställda, men antalet anställda varierar beroende på säsong och utbudet på marknaden. Våra anställda har en lång och bred erfarenhet inom branschen. Vi försöker hela tiden hålla jämna steg med marknadens krav på kunnande inom en rad olika områden. Vi utbildar vår personal med kurser och utbildningar fortlöpande
för att kunna motsvara dagens krav på kunskap inom säkerhet, kvalitet och miljö. Målet med detta är att kunna utföra våra åtaganden på ett så effektivt och miljövänligt sätt som det är möjligt. Vi har kollektivavtal med SEKO.

Affärsidé

Vi har som målsättning att vara kostnadseffektiva och lönsamma för att kunna leva upp till våra kunders höga krav och förväntningar på effektivitet och kvalité. Dessutom ligger det i företagets intresse för att ha en bra lönsamhet och konkurrenskraft på lång sikt.

Våra produkter och tjänster anpassas efter marknadens och kundernas behov och utförs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har som mål att alltid ha nöjda kunder.